kondiční plavby, vyhlídkové plavby, motorový člun, půjčovna
půjčovna Hluboká, motorové čluny, člun s kapitánem

     CO VÁS NAUČÍME:
     Před samotným vyplutím se dozvíte základy plavebního provozu...
 • co dělat před plavbou

 • na co si dát na plavidle pozor

 • postup činností před vyplutím

 • jak pracovat s posádkou

 • jak se vyvazuje plavidlo

 • manévry s plavidlem

 • co dělat při nasednutí plavidla, kolizi, nehodě

 • jak proplout plavební komorou

 • odplutí/připlutí do mariny

 • základy plavebního provozu

 • praktické rady

 • ukončení plavby