kondiční plavby, vyhlídkové plavby, motorový člun, půjčovna
půjčovna Hluboká, motorové čluny, člun s kapitánem

    Marina Hluboká nad Vltavou
      Yachtboom CZ s.r.o.
      České Budějovice
      IČ: 01488902, DIČ: CZ01488902

      Tel.: +420 777 872 522
      Email: sima@yachtboom.cz
    Pověřená osoba - instruktor
      Radek Šíma, číslo pověření 000156